Výkup dřevní hmoty

Vykoupíme Vámi nabízené dříví za nejvyšší možnou cenu, a to přímo na odvozním místě, popř. zajistíme veškeré úkony k těžbě samotné a to schůzku s OLH (vlastníme také licenci OLH), podání oznámení o těžbě, domluva s příslušnými úřady a zajištění přístupnosti pozemků. Dále zajistíme veškeré těžební práce.
Spolupracujeme s řadou malých, středních až velkých pilařských provozů. Pro maximální zpeněžení dřeva je nutné zhodnotit vzdálenost na pilařské provozy a správnou sortimentaci dřevní hmoty.