Těžební a pěstební činnost

Těžební činnost

Těžební činnost provádíme v rámci komplexní péče o les. Nejdůležitější je zvolit správnou technologii těžby a přibližování dříví. A to tak aby byla co nejšetrnější a nejlepší pro les samotný, životní prostředí a zároveň, co nejlevnější pro majitele lesa.
Tyto činnosti pro nás provádí profesionálové s mnohaletou praxí a to z řad OSVČ, popř. specializované firmy. Jsme schopni zajistit veškerou technologii od živého koně, přes lanovkové systémy až po harvestorové uzle různého typu využití.
Co se týče úklidu potěžebních zbytků, pokud to terén dovolí, vyvezeme je ven z lesa, seštěpkujeme a odvezeme. Když terénní podmínky neumožní potěžební zbytky vyvést ven z lesa, klest uklidíme přímo v lese.
Vlastníme pojistku na vzniklé škody s krycím plněním 10 000 000 Kč.

Pěstební činnost

Pěstební činnost provádíme pro jednotlivé majitele lesa především v rámci komplexní péče o les. V prvopočátku to znamená správnou volbu druhu dřeviny na výsadbu, popř. výšku sazenic a posléze dodání kvalitního sadebního materiálu od prověřených školkařů a to za co nejpříznivější ceny a její zasázení vhodnou metodou (vlastníme licenci na obchod a manipulaci se sadebním materiálem) Jsou lokality kde se lze vyhnout umělé obnově, je možné použít přirozené zmlazení a to postupným snižováním zakmenění vysokého porostu aby se vytvořily vhodné podmínky pro ujmutí semen. Jsou místa, kde se dá použít přirozené zmlazení v tom směru, že paseku naoráme pro lepší ujmutí semene. V dalších fázích jde o plocení kultur, ošetřování proti okusu, vyžínání buřeně a prořezávky. Sadební materiál a další materiál určený k péči o les Vám rádi naceníme.