Těžební činnost

Těžební činnost provádíme v rámci komplexní péče o les. Nejdůležitější je zvolit správnou technologii těžby a přibližování dříví. A to tak aby byla co nejšetrnější a nejlepší pro les samotný, životní prostředí a zároveň, co nejlevnější pro majitele lesa.
Tyto činnosti pro nás provádí profesionálové s mnohaletou praxí a to z řad OSVČ, popř. specializované firmy. Jsme schopni zajistit veškerou technologii od živého koně, přes lanovkové systémy až po harvestorové uzle různého typu využití.
Co se týče úklidu potěžebních zbytků, pokud to terén dovolí, vyvezeme je ven z lesa, seštěpkujeme a odvezeme. Když terénní podmínky neumožní potěžební zbytky vyvést ven z lesa, klest uklidíme přímo v lese.
Vlastníme pojistku na vzniklé škody s krycím plněním 10 000 000 Kč