Pěstební činnost

Pěstební činnost provádíme pro jednotlivé majitele lesa především v rámci komplexní péče o les. V prvopočátku to znamená správná volba druhu dřeviny na výsadbu, popř. výšku sazenic a posléze dodání kvalitního sadebního materiálu od prověřených školkařů a to za co nejpříznivější ceny a její zasázení vhodnou metodou (vlastníme licenci na obchod a manipulaci se sadebním materiálem) Jsou lokality kde se lze vyhnout umělé obnově, je možné použít přirozené zmlazení a to postupným snižováním zakmenění vysokého porostu aby se vytvořily vhodné podmínky pro ujmutí semen. Jsou místa, kde se dá použít přirozené zmlazení v tom směru, že paseku naoráme pro lepší ujmutí semene.

V dalších fázích jde o plocení kultur, ošetřování proti okusu, vyžínání buřeně a prořezávky. Sadební materiál a další materiál určený k péči o les Vám rádi naceníme.