Komplexní péče o les

Komplexní péče o les

To zahrnuje veškerou lesní činnost jako jsou pěstební práce, těžební práce, odkup  dřevní hmoty, poradenství, zajišťování dotací, atd. Snažíme se o dlouhodobou spolupráci, tedy o dlouhodobé smlouvy.